ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับท่านผู้มาเยี่ยมชมของโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552


ชื่อ :นางสาวอัญชลี พุ่มสีนิล
ชื่อเล่น : ฝ้าย
เกิด : 2 มีนาคม 2529
สอน : วิชาคอมพิวเตอร์
ชั้น : ป.4, ป.5,ป.6
จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ คบ.5 คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ฝึกประสบการณ์โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2 หมู่ที่3 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180


ครูพี่เลี้ยง : นายทองดี สายบัว


ครูนิเทศน์ทั่วไป : นายธวัช เวชการ
อาจารย์นิเทศน์ประจำวิชา : นายบุรินทร์ นรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น